Cái khó thứ nhất: Thành thật với chính mình?

Cái khó thứ nhất: Thành thật với chính mình?   Chúng ta đầu tư quá nhiều nỗ lực để cố gắng gây ấn tượng với người khác mà chúng ta thường bắt đầu tin vào việc tiếp thị chính mình. Chúng ta cẩn thận sắp xếp các bức ảnh cuối tuần của mình để mọi người trên Facebook, Instagram và …

View Post

Michael meets Pond

As the Shelbys come to terms with the shocking events of Christmas Day, Tommy endeavours to unite his family. Until the current threat is dealt with, their only safe place is together in Small Heath. Johnny Dogs and Charlie set about arming the locals – everyone is now a Peaky bodyguard. Tommy enlists the help of tough Romany Gypsy Aberama …

View Post

The theft of the pelts

As the Shelbys come to terms with the shocking events of Christmas Day, Tommy endeavours to unite his family. Until the current threat is dealt with, their only safe place is together in Small Heath. Johnny Dogs and Charlie set about arming the locals – everyone is now a Peaky bodyguard. Tommy enlists the help of tough Romany Gypsy Aberama …

View Post

Unite against Grant

As the Shelbys come to terms with the shocking events of Christmas Day, Tommy endeavours to unite his family. Until the current threat is dealt with, their only safe place is together in Small Heath. Johnny Dogs and Charlie set about arming the locals – everyone is now a Peaky bodyguard. Tommy enlists the help of tough Romany Gypsy Aberama …

View Post

Tommy enlists help

As the Shelbys come to terms with the shocking events of Christmas Day, Tommy endeavours to unite his family. Until the current threat is dealt with, their only safe place is together in Small Heath. Johnny Dogs and Charlie set about arming the locals – everyone is now a Peaky bodyguard. Tommy enlists the help of tough Romany Gypsy Aberama …

View Post